CZ / EN


Ondřej Jiříček

Ondřej Jiříček Profesor, vedoucí katedry fyziky, vedoucí akustické skupiny

Výuka

Výzkum

Nové měřicí a kalibrační metody v akustice. Teoretické a především experimentální studium šíření zvukové energie v různých typech zvukových polí. Snižování hluku strojů. Aktivní řízení zvuku a vibrací. Akustika zvukovodů a potrubí, snižování hluku ventilátorů, aeroakustika. Prostorová akustika. Hodnocení kvality zvuku.

ODBORNÉ AKTIVITY

  • Česká akustická společnost zakládající člen 1989 (Sekretář společnosti 1992-2004, předseda společnosti od roku 2005)
  • Jednota českých a slovenských matematiků a fyziků od roku 2000
  • Acoustical Society of America, od 1996
  • Národní a mezinárodní normalizace v akustice.

DOKTORANDI

  • Jana Urbánková (Koucká)
  • Miroslava Kozlová
  • Balaji Ramdas
  • STUDENTI

    Poslední aktualizace: pondělí, 13 června 2022.