CZ / ENAkustické aplikace

Harmonogram pro zimní semestr 2019
Pokyny pro přípravu referátu
Otázky ke klasifikovanému zápočtu

Zadání laboratorních úloh

 1. Měření akustického výkonu
  • Jakým způsobem lze měřit akustický výkon? Lze využít bezodrazové, případně dozvukové místnosti? Čím se tyto místnosti od sebe liší? Kdy se sobě rovnají hladiny akustického tlaku a akustické intenzity? Studijní text pro výpočet korekce na hluk pozadí a souřadnic polohy mikrofonů při měření akustického tlaku v bezodrazové komoře.
  • V souboru je celkem 43 sloupců. V prvním je střední kmitočet třetinooktávového pásma, hluk pozadí je ve 22. a 43. V tabulce jsou kvadráty akustického tlaku (jednotkou je Pascal na druhou)!
 2. Měření vibrací
  • Jaké jsou metody meření vibrací a které fyzikální veličiny se měří? Ovlivňuje snímač vibrací měřenou strukturu? Jaké se používají laboratorní zdroje vibrací? Jaké se používají analýzy pro zpracování? Jaké v časové a jaké v kmitočtové oblasti? Při měření se soustřeďte na kalibraci (srovnání akcelerometru a laseru).
 3. Měření akustické neprůzvučnosti
  • Úkolem je změřit neprůzvučnost vrat systémem PULSE. Jakým způsobem? Jak je akustická neprůzvučnost definovaná? Jak se projeví akustické vlastnosti "primární" a "sekundární" místnosti?
   • rozdil.txt – kmitočtová závislost neprůzvučnosti
   • dozvuk.txt– kmitočtová závislost doby dozvuku v přijímací místnosti
  • Popis směrné váhové křivky pro určení jednočíselné akustické neprůzvučnosti:
  • 100 Hz – 36 dB
  • 400 Hz – 54 dB (3 dB mezi sousedními pásmy)
  • 1250 Hz – 59 dB (1 dB mezi sousedními pásmy)
  • 3150 Hz – 59 dB
  • Výsledná hodnota vážené akustické neprůzvučnosti odpovídá po posunutí směrné křivky souřadnici na kmitočtu 500 Hz. Součet záporných odchylek (pod křivkou) musí být roven, nebo menší než 32 dB. Křivka se posunuje s krokem 1 dB.
 4. Měření interferometrem
 5. Měření akustických parametrů reproduktorové soustavy
  • Změřte frekvenční a směrovou charakteristiku u dané reprosoustavy. Jaké jsou možné způsoby měření těchto charakteristik? Jaký je rozdíl mezi bílým a růžovým šumem? Jaké další parametry je možné u reprosoustav, resp. reproduktorů měřit? Z naměřených směrových charakteristik určete pro všechna třetinooktávová pásma index směrovosti.
 6. Měření s modelovou hlavou a ozvučovací technika
  • Změřte s využitím modelové hlavy kmitočtové vlastnosi daných sluchátek. Jak by se měřila jejich citlivost? Analyzujte vlastnosti akustického řetězce a poslechového prostoru. Pokuste se provést ekvalizaci systému.

Výuka předmětů byla podpořena následujícími projekty FRVŠ:

233/2011 Inovace laboratoří pro výuku odborných předmětů
2568/2010 Inovace předmětu Akustické aplikace
54/2009 Inovace výukových laboratoří katedry fyziky

Poslední aktualizace: středa, 23 října 2019.