CZ / ENAkustické aplikace

Harmonogram pro zimní semestr 2017
Pokyny pro přípravu referátu
Otázky ke klasifikovanému zápočtu

Zadání laboratorních úloh

 1. Měření akustického výkonu
  • Jakým způsobem lze měřit akustický výkon? Lze využít bezodrazové, případně dozvukové místnosti? Čím se tyto místnosti od sebe liší? Kdy se sobě rovnají hladiny akustického tlaku a akustické intenzity? Studijní text pro výpočet korekce na hluk pozadí a souřadnic polohy mikrofonů při měření akustického tlaku v bezodrazové komoře.
 2. Měření interferometrem
  • U daných vzorků změřte pomocí interferometru kmitočtovou závislost činitele pohltivosti a impedance. Jaká jsou kmitočtová omezení při meření interferometrem? Jakým způsobem lze pomocí interferometru měřit uvedené veličiny? Jakým způsobem lze měřit impulsní odezvu?
  • Vztahy pro měření s interferometrem
 3. Měření akustické neprůzvučnosti
  • Úkolem je změřit neprůzvučnost vrat systémem PULSE. Jakým způsobem? Jak je akustická neprůzvučnost definovaná? Jak se projeví akustické vlastnosti "primární" a "sekundární" místnosti?
 4. Měření vibrací
  • Jaké jsou metody meření vibrací a které fyzikální veličiny se měří? Ovlivňuje snímač vibrací měřenou strukturu? Jaké se používají laboratorní zdroje vibrací? Jaké se používají analýzy pro zpracování? Jaké v časové a jaké v kmitočtové oblasti? Při měření se soustřeďte na kalibraci (srovnání akcelerometru a laseru).
 5. Měření akustických parametrů reproduktorové soustavy
  • Změřte frekvenční a směrovou charakteristiku u dané reprosoustavy. Jaké jsou možné způsoby měření těchto charakteristik? Jaký je rozdíl mezi bílým a růžovým šumem? Jaké další parametry je možné u reprosoustav, resp. reproduktorů měřit? Z naměřených směrových charakteristik určete pro všechna třetinooktávová pásma index směrovosti.
 6. Měření s modelovou hlavou a ozvučovací technika
  • Změřte s využitím modelové hlavy kmitočtové vlastnosi daných sluchátek. Jak by se měřila jejich citlivost? Analyzujte vlastnosti akustického řetězce a poslechového prostoru. Pokuste se provést ekvalizaci systému.

Výuka předmětů byla podpořena následujícími projekty FRVŠ:

233/2011 Inovace laboratoří pro výuku odborných předmětů
2568/2010 Inovace předmětu Akustické aplikace
54/2009 Inovace výukových laboratoří katedry fyziky

Poslední aktualizace: čtvrtek, 15 února 2018.