CZ / ENAkustické aplikace

Harmonogram pro zimní semestr 2018
Pokyny pro přípravu referátu
Otázky ke klasifikovanému zápočtu

Zadání laboratorních úloh

 1. Měření akustického výkonu
  • Jakým způsobem lze měřit akustický výkon? Lze využít bezodrazové, případně dozvukové místnosti? Čím se tyto místnosti od sebe liší? Kdy se sobě rovnají hladiny akustického tlaku a akustické intenzity? Studijní text pro výpočet korekce na hluk pozadí a souřadnic polohy mikrofonů při měření akustického tlaku v bezodrazové komoře.
  • V souboru je celkem 43 sloupců. V prvním je střední kmitočet třetinooktávového pásma, hluk pozadí je ve 22. a 43. V tabulce jsou kvadráty akustického tlaku (jednotkou je Pascal na druhou)!
 2. Měření vibrací
  • Jaké jsou metody meření vibrací a které fyzikální veličiny se měří? Ovlivňuje snímač vibrací měřenou strukturu? Jaké se používají laboratorní zdroje vibrací? Jaké se používají analýzy pro zpracování? Jaké v časové a jaké v kmitočtové oblasti? Při měření se soustřeďte na kalibraci (srovnání akcelerometru a laseru).
 3. Měření akustické neprůzvučnosti
  • Úkolem je změřit neprůzvučnost vrat systémem PULSE. Jakým způsobem? Jak je akustická neprůzvučnost definovaná? Jak se projeví akustické vlastnosti "primární" a "sekundární" místnosti?
   • rozdil.txt – kmitočtová závislost neprůzvučnosti
   • dozvuk.txt– kmitočtová závislost doby dozvuku v přijímací místnosti
  • Popis směrné váhové křivky pro určení jednočíselné akustické neprůzvučnosti:
  • 100 Hz – 36 dB
  • 400 Hz – 54 dB (3 dB mezi sousedními pásmy)
  • 1250 Hz – 59 dB (1 dB mezi sousedními pásmy)
  • 3150 Hz – 59 dB
  • Výsledná hodnota vážené akustické neprůzvučnosti odpovídá po posunutí směrné křivky souřadnici na kmitočtu 500 Hz. Součet záporných odchylek (pod křivkou) musí být roven, nebo menší než 32 dB (POZOR – při měření jsem uvedl chybně!). Křivka se posunuje s krokem 1 dB.
 4. Měření interferometrem
  • U daných vzorků změřte pomocí interferometru kmitočtovou závislost činitele pohltivosti a impedance. Jaká jsou kmitočtová omezení při meření interferometrem? Jakým způsobem lze pomocí interferometru měřit uvedené veličiny? Jakým způsobem lze měřit impulsní odezvu?
  • Vztahy pro měření s interferometrem
 5. Měření akustických parametrů reproduktorové soustavy
  • Změřte frekvenční a směrovou charakteristiku u dané reprosoustavy. Jaké jsou možné způsoby měření těchto charakteristik? Jaký je rozdíl mezi bílým a růžovým šumem? Jaké další parametry je možné u reprosoustav, resp. reproduktorů měřit? Z naměřených směrových charakteristik určete pro všechna třetinooktávová pásma index směrovosti.
  • Měření reprosoustav B&W DM603 S2
   • bwfft.txt – analýza FFT (0–25,6 kHz, 6400 čar) – tři sloupce – první pořadové číslo čáry, druhý – kmitočet, třetí – hodnota v dB
   • bwcpb.txt – 1/12 oktávová analýza – tři sloupce – první pořadové číslo pásma, druhý – střední kmitočet 1/12okt. pásma, třetí – hodnota v dB
   • bwsin.txt – logaritmicky přelaďovaný sinus – rychlost 0,05 dekády/s (čas přelaďování 60 s, směr přelaďování od 20kHz do 20 Hz, 480 hodnot, hodnoty v dB) – vzhledem ke směru přelaďování nutno data zrcadlově otočit a vytvořit kmitočtovou osu!
   • smerovost.txt – směrové char., 1/3okt. analýza, růžový šum, otočení o 360 stupňů za 80 s, odebraná 2 spektra za 1 s, tabulka 31 řádků x 192 sloupců, na každém řádku jedno třetinooktávové pásmo, příklad: 1 2,0000000000e+001 4,27531e+001... pořadové číslo pásma, střední kmitočet 1/3okt. pásma, a následuje 190 hodnot v dB (160 odpovídá jedné otáčce + 30 pro přesah). Nakreslete směrové char. alespoň pro 4 pásma do polárního grafu + určete činitel směrovosti pro všechna pásma!
 6. Měření s modelovou hlavou a ozvučovací technika
  • Změřte s využitím modelové hlavy kmitočtové vlastnosi daných sluchátek. Jak by se měřila jejich citlivost? Analyzujte vlastnosti akustického řetězce a poslechového prostoru. Pokuste se provést ekvalizaci systému.

Výuka předmětů byla podpořena následujícími projekty FRVŠ:

233/2011 Inovace laboratoří pro výuku odborných předmětů
2568/2010 Inovace předmětu Akustické aplikace
54/2009 Inovace výukových laboratoří katedry fyziky

Poslední aktualizace: středa, 28 listopadu 2018.