CZ / ENÚvod do akustiky

Harmonogram pro letní semestr 2018

Otázky ke klasifikovanému zápočtu

Laboratorní cvičení letní semestr 2018 – dokumenty ke stažení

 1. Měření hluku a vibrací zvukoměrem
 2. Měření vlastních kmitů na kovovém profilu
  • Zpracujte následující FFT spektra: (druhý sloupec je frekvence v Hz, třetí hladina zrychlení v dB)
  • spektrum-konec.txt – snímač byl umístěn na volném konci profilu; nakreslete graf spektra a odečtěte z něj kmitočty všech módů, formou tabulky porovnejte změřené a teoretické kmitočty módů. (Odchylky kmitočtů vyjádřete také v procentech.)
  • spektrum-bez20Hz.txt – snímač byl umístěn cca v jedné pětině profilu od volného konce; nakreslete graf a krátce popište, proč a jak se změnil tvar spektra oproti prvnímu měření (spektru-konec.txt)?
  • –––––
  • Dodatečné materiály pro vypracování:
  • model.zip – numerická simulace rozložení výchylek pro jednotlivé módy. Obrázky NEVKLÁDEJTE do referátů!
  • volnykonec.wav – NEPOVINNÉ, záznam signálu z akcelerometru pro ty, kteří by si chtěli třeba FFT spočítat sami. (Snímač byl umístěn na volném konci profilu, kde byl také buzen.)
 3. Měření dopravního hluku
  • data.txt – data pro distribuční analýzu
 4. Měření akustického výkonu pomocí akustické intenzity
 5. Měření se všesměrovým zdrojem
 6. Měření doby dozvuku
  • dozvuk-popis.txt – popis naměřených souborů
  • 125.txt – Časový průběh poklesu pro třetinooktávové pásmo 125 Hz
  • 250.txt – Časový průběh poklesu pro třetinooktávové pásmo 250 Hz
  • 500.txt – Časový průběh poklesu pro třetinooktávové pásmo 500 Hz
  • 1k.txt – Časový průběh poklesu pro třetinooktávové pásmo 1 kHz
  • 2k.txt – Časový průběh poklesu pro třetinooktávové pásmo 2 kHz
  • 4k.txt – Časový průběh poklesu pro třetinooktávové pásmo 4 kHz
  • gener.txt – Doba dozvuku naměřená pomocí růžového šumu
  • vystrel-zp-integr.txt – Doba dozvuku naměřená pomocí výstřelu a zpětné integrace

Pokyny pro přípravu referátu

Poslední aktualizace: čtvrtek, 12 dubna 2018.