CZ / ENAkustika je součástí Katedry fyziky od jejího vzniku v roce 1951. Skupina akustiky byla zoložena profesorem Josefem Boleslavem Slavíkem, který byl jejím vedoucím od otevření vysokých škol po druhé světové válce až do své smrti v roce 1964.

V současné době lze aktivity členů skupiny rozdělit do následujích oblastí:

Fyzikální akustika

 • teorie zvukového pole (zejména šíření akustické energie v různých prostředích)
 • interakce zvukových vln s konstrukcemi, difrakce zvukových vln
 • transientní zvukové pole
 • nelineární akustika

Akustická měření

 • bezodrazová místnost
 • vývoj nových měřicích metod v akustice (impulsní metody, akustická intenzita, měřicí metody pro hodnocení hluku větrných elektráren, akustická holografie)
 • tvorba národních a mezinárodních norem pro akustiku (měření akustického výkonu podle norem série ISO 374X, akustická terminologie)
 • praktické aplikace měřicích metod (měření frekvenčních a směrových charakteristik různých zdrojů zvuku, měření vibrací, měření extrémních hladin zvuku, měření hluku, impulsní měření, měření pro prostorovou a stavební akustiku, měřicí metody pro diagnostiku)

Snižování hluku

 • studium charakteristik zdrojů hluku
 • zlepšování hlukových parametrů strojů
 • hlukové studie pro různé typy prostředí (pracovní prostředí, ...)
 • aktivní snižování hluku

Psychoakustika, hodnocení kvality zvuku

 • objektivní a subjektivní metody hodnocení kvality zvuku výrobků
 • subjektivní metody hodnocení kvality prostoru
 • poslechové testy

Instrukce pro PDF

Poslední aktualizace: středa, 26 října 2016.