CZ / EN


Master theses

Akustická měření a zpracování naměřených dat

Supervisor: Marek Brothánek, Vojtěch Jandák nebo Ondřej Jiříček

Aktivní snižování hluku a vibrací

Supervisor: Ondřej Jiříček, Marek Brothánek nebo Vojtěch Jandák

Description: Rámcové téma zahrnuje širokou oblast aktivních metod snižování hluku a vibrací, respektive řízení vyzařování z vibrujících těles.

Praktické aplikace pasychoakustiky – hodnocení kvality zvuku

Supervisor: Ondřej Jiříček

Description: Rámcové téma zahrnuje jak subjektivní, tak objektivní metody hodnocení kvality zvuku výrobků, jejich rozbor, srovnání a experimentální ověření vybraných postupů.

Algoritmy pro zpracování akustických signálů a jejich implementace

Supervisor: Vojtěch Jandák

Akustické parametry prostoru – měření, modelování, úpravy

Supervisor: Marek Brothánek

Description: Rámcové téma zahrnuje měření a modelování monaurálních a binaurálních parametrů prostoru s návazností na návrhy možných úprav pro zlepšení kvality akustiky prostoru.