CZ / EN


Bachelor theses

Akustická měření a zpracování naměřených dat

Supervisor: Marek Brothánek, Vojtěch Jandák nebo Ondřej Jiříček

Aktivní snižování hluku a vibrací

Supervisor: Vojtěch Jandák, Ondřej Jiříček nebo Marek Brothánek

Praktické aplikace psychoakustiky – hodnocení kvality zvuku

Supervisor: Ondřej Jiříček

Description: Cílem je seznámení se subjektivními i objektivními metodami hodnocení kvality zvuku a jejich aplikace na vybranou skupinu výrobků.

Objektivní metody hodnocení srozumitelnosti

Supervisor: Marek Brothánek

Algoritmy pro zpracování akustických signálů a jejich implementace

Supervisor: Vojtěch Jandák

Akustické parametry prostoru – měření, modelování, úpravy

Supervisor: Marek Brothánek