CZ / ENPraktická typografie

Co je to typografie?

 • 1. technika tisku z výšky, knihtisk; 2. souborné označení pro tiskárenský průmysl
 • umělecko-technický obor, který se zabývá písmem
 • disciplína zabývající se písmem, především jeho správným výběrem, použitím a sazbou. Cílem typografie je zajistit čtenáři snazší čtení, efektivnější vnímání čteného textu a případně i vyloučit možné chyby a nejednoznačnosti plynoucí z více možných zápisů téže věty

Osnova

 1. Historie knihtisku
 2. Tiskařské technologie – historie a současnost
 3. Písma, fonty
 4. Kniha – jednotlivé části, zrcadlo sazby
 5. Pravidla řádkového a stránkového zlomu
 6. Pravidla hladké sazby
 7. Pravidla technické sazby
 8. Odlišnosti cizojazyčné sazby
 9. Akcidenční sazba, speciální prvky
 10. Korektura
 11. Barvy, barevný prostor, ICC profily
 12. Předtisková příprava
 13. ČSN ISO 690

Odkazy

Doporučená literatura

 • Kočička, P., Blažek, F., Mohelská, L.: Praktická typografie, Computer Press, 2004.
 • Dvořáková, Z.: DTP a předtisková příprava, Computer Press, 2008.
 • Smékal, J.: PostScript a PDF, Grafie CZ, 2002.
 • Lozan, P., Smékal, J., Třešňák, K.: PDF pro tisk, Grafie CZ, 2007.
 • Rybička, J.: LaTeX pro začátečníky, 2. vydání, Konvoj, Brno, 1999.
 • Špalek, J.: Nauka o sazbě obyčejné, nákladem spolku faktorů knihtiskáren, Praha, 1925.
 • Březina, P.: Cizojazyčná sazba, Plzeň, 2005. (starořečtina, novořečtina, latina, italština, francouzština, němčina)

Zkouška bude spočívat v typografické opravě daného textu + jedné doplňující otázky

 1. papír – vývoj, druhy, typy, formáty atd.
 2. tiskařské technologie – principy
 3. tiskařské technologie – ofset, knihtisk
 4. písmo – typografické míry, vývoj, klasifikace
 5. písmo – rodiny písem, řezy, počítačové písmo
 6. kniha – části, vazba, odřazení
 7. kniha – tiskové zrcadlo, ořez, spad
 8. kniha – zlom (řádkový, stránkový), parchanty
 9. hladká sazba – spojovník, pomlčka + další znaky, peněžní jednotky, datum, čas, PSČ atd.
 10. smíšená sazba – tabulky, grafy, popisky, citace, křížové odkazy atd.
 11. sazba matematiky – výběr fontů a jejich použití, jednotky, rovnice, zarovnávání atd.
 12. cizojazyčná sazba (hlavní rozdíly)
 13. elektronická sazba – web, prezentace
 14. korektura
 15. barvy, barevný prostor, ICC profily
 16. předtisková příprava + bitmapové obrázky
 17. předtisková příprava + vektorové obrázky
 18. ČSN ISO 690
Poslední aktualizace: pondělí, 24 října 2016.