CZ / EN


Disertační práce

Subjektivní a objektivní hodnocení kvality zvuku

Vedoucí: Ondřej Jiříček

Popis: Cílem výzkumu je hledání objektivních psychoakustických metrik pro hodnocení kvality zvuku různých výrobků.

Akustické parametry prostoru – měření, modelování, úpravy

Vedoucí: Ondřej Jiříček

Popis: Rámcové téma zahrnuje měření a modelování monaurálních a binaurálních parametrů prostoru s návazností na návrhy možných úprav pro zlepšení kvality akustiky prostoru.

Přesná měření v akustice – vyzařovací charakteristiky, difrakce, měření v bezodrazové místnosti

Vedoucí: Ondřej Jiříček

Popis: Rámcové téma zahrnuje vývoj nových metod měření zvuku a vibrací včetně mapování zvukových polí a akustické holografie.

Aktivní řízení zvuku a vibrací – aktivní snižování vyzařování zvuku

Vedoucí: Ondřej Jiříček

Popis: Rámcové téma zahrnuje širokou oblast aktivních metod snižování hluku a vibrací, respektive řízení vyzařování z vibrujících těles.