CZ / EN


Diplomové práce

Akustická měření a zpracování naměřených dat

Vedoucí: Marek Brothánek, Vojtěch Jandák nebo Ondřej Jiříček

Aktivní snižování hluku a vibrací

Vedoucí: Ondřej Jiříček, Marek Brothánek nebo Vojtěch Jandák

Popis: Rámcové téma zahrnuje širokou oblast aktivních metod snižování hluku a vibrací, respektive řízení vyzařování z vibrujících těles.

Praktické aplikace pasychoakustiky – hodnocení kvality zvuku

Vedoucí: Ondřej Jiříček

Popis: Rámcové téma zahrnuje jak subjektivní, tak objektivní metody hodnocení kvality zvuku výrobků, jejich rozbor, srovnání a experimentální ověření vybraných postupů.

Algoritmy pro zpracování akustických signálů a jejich implementace

Vedoucí: Vojtěch Jandák

Akustické parametry prostoru – měření, modelování, úpravy

Vedoucí: Marek Brothánek

Popis: Rámcové téma zahrnuje měření a modelování monaurálních a binaurálních parametrů prostoru s návazností na návrhy možných úprav pro zlepšení kvality akustiky prostoru.