CZ / EN


Bakalářské práce

Akustická měření a zpracování naměřených dat

Vedoucí: Marek Brothánek, Vojtěch Jandák nebo Ondřej Jiříček

Aktivní snižování hluku a vibrací

Vedoucí: Vojtěch Jandák, Ondřej Jiříček nebo Marek Brothánek

Praktické aplikace psychoakustiky – hodnocení kvality zvuku

Vedoucí: Ondřej Jiříček

Popis: Cílem je seznámení se subjektivními i objektivními metodami hodnocení kvality zvuku a jejich aplikace na vybranou skupinu výrobků.

Objektivní metody hodnocení srozumitelnosti

Vedoucí: Marek Brothánek

Algoritmy pro zpracování akustických signálů a jejich implementace

Vedoucí: Vojtěch Jandák

Akustické parametry prostoru – měření, modelování, úpravy

Vedoucí: Marek Brothánek